Ometyst’s Falk

Falk
Rase: Labrador retriever, jaktlabrador
Født: 4. desember 2021

Om Ometyst’s Falk

Ometyst's Falk er sønn av Ometyst's Linger, alias Ling og Maighmor Jamison, alias Blue.

Falk trenes mot en søkshundkarriere. Han har stor byttedrift, søkslyst og søksevne. Han er uredd i miljøet og har en atletisk sterk kropp.

HD:A
AD: 0
Rygg: uten anmerkninger

Falk ble solgt til Forsvaret mars 2023. Godkjent narkotikasøkshund tidlig 2025 og fått æren av å bli I-hund.

Om Ometyst’s Falk

Ometyst's Falk er sønn av Ometyst's Linger, alias Ling og Maighmor Jamison, alias Blue.

Falk trenes mot en søkshundkarriere. Han har stor byttedrift, søkslyst og søksevne. Han er uredd i miljøet og har en atletisk sterk kropp.

HD:A
AD: 0
Rygg: uten anmerkninger

Falk ble solgt til Forsvaret mars 2023. Godkjent narkotikasøkshund tidlig 2025 og fått æren av å bli I-hund.

Galleri