Voksen hund / Omplasseringer

Er du interessert i voksen hund?

Fra tid til annen, så har vi voksne hunder som ønsker seg et alenehjem. Her er det mange hunder og noen ønsker seg mer oppmerksomhet.

I tillegg skjer det at andres hunder trenger et nytt hjem.

Ta kontakt, hvis dette er aktuelt for deg. Fortell litt om hva du liker å gjøre sammen med en hund og hvordan hverdagen til hunden vil bli, så lager jeg et lite register.

AKTUELLE VOKSNE PER I DAG